Vizitky

Minimální množství objednávky vizitek je 100 kusů.

barevné
jednostranné
barevné
oboustranné
vč. DPH vč. DPH
100 kusů 2,00 3,00
200 - 500 kusů 1,50 2,00
600 - 1 000 kusů 1,00 1,50
Při množství nad 1 000 ks zpracujeme individuální kalkulaci.

Ceník je platný od 1.1.2019. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Standardně tiskneme vizitky na křídový papír 300g lesklý nebo matný, případně hlazený karton 250g. Jiný druh papíru (strukturované) je možné použít po předchozí domluvě a za příplatek. V ceně vizitek je obsažen standardní papír, předtisková příprava, tisk a řezání vizitek.

POZOR: V ceně není zahrnut grafický návrh. Ten je v případě požadavku zákazníka na grafické zpracování vizitky účtován samostatně.

Ceník grafických prací

(kompletní ceník naleznete v záložce Grafické studio)

popis

cena

vč. DPH

Grafické práce - kontrola dodaných tiskových dat
Tisková data zákazníka

služba obsahuje: kontrolu dat, které si zákazník dodá již připravená jako tisková, zda odpovídají požadavkům na tisk, případně zda jsou shodná s tiskovým standardem PDF/X (kontrola před výstupem)

ZDARMA
Grafické práce - aktualizace dat při dotisku
(jedná se především o úpravu údajů v grafice, kterou jsme připravovali u nás)

služba obsahuje: aktualizaci dat (grafického návrhu, který byl u nás v minulosti realizován) v případě následného dotisku, dle informací dodaných zákazníkem, opětovné zaslání náhledu ke korektuře, zapracování korektur, předtisková příprava

ZDARMA
Grafické práce - vizitka jednostranná - standart

služba obsahuje: jednoduchý návrh vizitky dle předem specifikovaných požadavků zákazníka, umístění dodaného loga (obrázku, kresby), sazba textů (jména, kontaktů), barevný podtisk, zaslání náhledu zákazníkovi ke korektuře, zapracování korektur, předtisková příprava

150,00
Grafické práce - vizitka oboustranná - standart

služba obsahuje: jednoduchý návrh vizitky dle předem specifikovaných požadavků zákazníka, umístění dodaného loga (obrázku, kresby), sazba textů (jména, kontaktů), barevný podtisk, zaslání náhledu zákazníkovi ke korektuře, zapracování korektur, předtisková příprava

250,00

Ceník je platný od 1.1.2019.Ceny jsou uvedeny včetně DPH.