Základní umělecké školy - Další tiskopisy

Kromě Žákovského sešitu máme v nabídce také tiskopisy pro ZUŠ a Vysvědčení. Ceny jsou uvedeny v objednávkovém formuláři pro ZUŠ.

(v tabulce klikněte na název tiskopisu - ukázky průběžně doplňujeme)

Klikem na konkrétní položku se zobrazí v novém okně náhled.

Tiskopisy (školní dokumentace) pro Základní umělecké školy (ZUŠ)
493671 Třídní kniha pro kolektivní výuku
494731 Třídní kniha pro individuální a skupinovou výuku
494860 Vložka do třídní knihy pro skupinové vyučování-taneční obor
493691 Katalog o průběhu studia - hudební obor, I. stupeň
493692 Katalog o průběhu studia - hudební obor, II. stupeň
494841 Katalog o průběhu studia - výtvarný obor, I. stupeň
494842 Katalog o průběhu studia - výtvarný obor, II. stupeň
494851 Katalog o průběhu studia - taneční obor, I. stupeň
494852 Katalog o průběhu studia - taneční obor, II. stupeň
494871 Katalog o průběhu studia - literárně dramatický obor, I. st.
494872 Katalog o průběhu studia - literárně dramatický obor, II. st.
494802 Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupeních - obal
494812 Katalog nastudovaných skladeb a záznamy o vystoupeních-vložka
494891 Potvrzení o návštěvě přípravného studia
493682 Výkaz třídních knih
494780 Protokol o přijímání žáků a komisionálních zkouškách
494771 Výkaz žáků a vyučovacích hodin
493651 Rozvrh hodin podle žáků a vyučovacích předmětů
493660 Výkaz příspěvků
Vysvědčení pro základní umělecké školy
V-100001 Vysvědčení - bianko A4, malý státní znak + lipové listy