Žákovský zápisník a omluvný list - doplňky k elektronickým ŽK

Postupným přechodem mnoha škol na elektronické žákovské knížky jsme také my reagovali na tuto skutečnost a potřebu mít pro své žáky tiskovinu, která by obsahovala vše podstatné (obálku s informacemi o škole a prázdninách, list s informacemi o žákovi a zákonných zástupcích, omluvný list, jiná sdělení, případně také strany se sebehodnocením) mimo stránky s prospěchem. Připravili jsme proto také jeden vzor (ZK-11-EL o 16 stranách), který jsme nazvali „Žákovský zápisník“. Každá škola si jej však může nazvat libovolně. I zde platí, stejně jako u klasických ŽK, že vzor může být jakkoliv dále upravován dle konkrétních požadavků každé školy a to vše bez jakýchkoliv dalších příplatků.
Praxe u mnoha škol, které již tyto „žákovské zápisníky“ objednávají ukazuje, že rozsah 16 stran není mnohdy dostatečný a nejběžnějším rozsahem pro tento typ tiskoviny je 20 - 24 stran. Rozsah je však stejně jako u klasických Žákovských knížek vždy na jednotlivých školách.
Ceny jsou stanoveny výhradně dle počtu vnitřních stran.

12 stran + obálka = 14,00 Kč/kus vč.DPH 40 stran + obálka = 21,00 Kč/kus vč.DPH
16 stran + obálka = 15,00 Kč/kus vč.DPH 44 stran + obálka = 22,00 Kč/kus vč.DPH
20 stran + obálka = 16,00 Kč/kus vč.DPH 48 stran + obálka = 23,00 Kč/kus vč.DPH
24 stran + obálka = 17,00 Kč/kus vč.DPH 52 stran + obálka = 24,00 Kč/kus vč.DPH
28 stran + obálka = 18,00 Kč/kus vč.DPH 56 stran + obálka = 25,00 Kč/kus vč.DPH
32 stran + obálka = 19,00 Kč/kus vč.DPH 60 stran + obálka = 26,00 Kč/kus vč.DPH
36 stran + obálka = 20,00 Kč/kus vč.DPH

větší rozsah stran = individuální kalkulace

Příplatky nad rámec standardních cen:

Barevný tisk vnitřní strany obálky: + 2,- Kč / kus • podlimitní množství ŽK (15 - 100 ks) + 20 % z celkové ceny

Množství menší než 15 ks od jednoho druhu a jedné barvy obálky NEVYRÁBÍME.

Vzor ZK-11-EL