Ceny žákovských knížek

Ceny ŽK jsou stejné, ať už se jedná o naše vzory, naše vzory s úpravami vnitřních stran nebo vytvoření vzoru zcela nového.

12 stran + obálka = 14,00 Kč/kus vč.DPH 40 stran + obálka = 21,00 Kč/kus vč.DPH
16 stran + obálka = 15,00 Kč/kus vč.DPH 44 stran + obálka = 22,00 Kč/kus vč.DPH
20 stran + obálka = 16,00 Kč/kus vč.DPH 48 stran + obálka = 23,00 Kč/kus vč.DPH
24 stran + obálka = 17,00 Kč/kus vč.DPH 52 stran + obálka = 24,00 Kč/kus vč.DPH
28 stran + obálka = 18,00 Kč/kus vč.DPH 56 stran + obálka = 25,00 Kč/kus vč.DPH
32 stran + obálka = 19,00 Kč/kus vč.DPH 60 stran + obálka = 26,00 Kč/kus vč.DPH
36 stran + obálka = 20,00 Kč/kus vč.DPH

větší rozsah stran = individuální kalkulace

Příplatky nad rámec standardních cen:

Barevný tisk vnitřní strany obálky: + 2,- Kč / kus • podlimitní množství ŽK (15 - 100 ks) + 20 % z celkové ceny

Množství menší než 15 ks od jednoho druhu ŽK a jedné barvy obálky NEVYRÁBÍME.

Vybrat si můžete také z mnoha druhů barevnosti obálek žákovských knížek. Barevný tisk obálky je standardní, bez jakýchkoliv dalších příplatků!!!

TIP! Barevné obálky žákovských knížek lze také kombinovat. Například: pro 1. třídu Deníček se žlutou obálkou, pro 1. st. ZK-1 s modrou a pro 2. st. ZK-2 se zelenou obálkou. Rozdílnou barevnost, druh žákovské knížky a správné počty je nutno uvést v objednávce. Tato služba je bez jakýchkoliv dalších příplatků.

V případě, že se rozhodnete objednat žákovské knížky, vyplňte prosím důkladně objednávkový list, připojte foto školy, případně logo a nezapomeňte na kontaktní e-mail, na který Vám zašleme náhled ŽK ke kontrole vyplněných údajů a schválení celkové podoby.

Pokud si z naší stávající pestré nabídky nevyberete, nabízíme možnost, zkompletovat si žákovskou knížku z nabízených vzorů 1 až 11 dle vlastních potřeb. V objednávce je nutno uvést, které strany ze kterého vzoru chcete použít do Vaší ŽK, možné jsou i další úpravy zvolených stran. Na základě Vašich údajů vytvoříme náhledový soubor, který zašleme ke schválení a poté ŽK vyrobíme. V případě, že si ani ze stávajících stran nezkombinujete ŽK dle Vašich představ a potřeb, vyrobíme Vám „na míru“ speciální žákovskou knížku. Podobu žákovské knížky (obálky i vnitřních stran) vytvoříme podle Vašich představ. Nutno dodat předlohu nebo popis úprav a podobu konkrétních stran. Přidávat strany je možno vždy po čtyřech (32, 36, 40, 44,...). Ceny vycházejí jen z počtu stran a jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Schvalovací proces proběhne prostřednictvím elektronické pošty. Za grafickou přípravu speciální ŽK neúčtujeme žádné další poplatky. (Většina škol s nimiž spolupracujeme již mnoho let má vytvořeny vlastní vzory ŽK.)

Ukázky vzorů Žákovských knížek a Deníčků