Školní tiskopisy

(v tabulce klikněte na název tiskopisu - ukázky průběžně doplňujeme)

Ceny jsou uvedeny v objednávkovém formuláři pro ZŠ.

Seznam standardně dodávaných školních tiskopisů

OBJ. KÓD NÁZEV TISKOPISU
(OZNAČENÍ TISKOPISU DLE MŠMT)
nová dokumentace v souladu s RVP (zpracováno VÚP) pro Základní školy
492108 Třídní kniha pro 1.stupeň, VARIANTA A, 56 stran
492308 Třídní kniha pro 2.stupeň, VARIANTA C, 104 stran
492309 Třídní kniha pro 2.stupeň, VARIANTA D, 104 stran
492119 Třídní výkaz pro 1. stupeň, sešit A4, 8 stran
492319 Třídní výkaz pro 2.stupeň, sešit A4, 8 stran
492129 Katalogová složka žáka (spojuje 1.i 2. stupeň)
standardní (klasická) dokumentace pro Základní školy (ZŠ)
492101 Třídní kniha pro 1.stupeň, sešit A4, 48 stran (vzor 31)
492301 Třídní kniha pro 2.stupeň, sešit A4, 48 stran (vzor 32)
492112 Třídní výkaz pro 1.stupeň, sešit A4, 12 stran (vzor 34)
492113 Třídní výkaz pro 2.stupeň, sešit A4, 16 stran (vzor 35)
492113 Katalogový list žáka pro 1. a 2. st. základní školy, dvoulist A4
491210 Výkaz a třídní kniha zdravotní tělesné výchovy
491570 Kniha úrazů, sešit A4, 100 stran
491560 Záznam o školním úrazu, list A4 (vzor 52)
492931 Seznam žactva, dvoulist A4
492108 Třídní kniha pro 1.stupeň, VARIANTA A, 56 stran
491841 Přihláška / zápisní lístek do školní družiny, list A5
491851 Přehled výchovně vzdělávací práce pro školní družinu a školní klub, sešit A4, 56 stran
491861-A Docházkový sešit pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo klub pouze v některých dnech nebo nepravidelně, sešit A4, 56 stran
491861-B Docházkový sešit pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo klub pouze v některých dnech nebo nepravidelně, sešit A4, 250 stran
491831 Docházkový sešit pro žáky, kteří navštěvují školní družinu nebo školní klub pouze v některých dnech nebo nepravidelně, sešit A5, 128 stran
491750 Prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost), A5
492020 Potvrzení – přestup žáka, list A4
493330 Záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru (obal), dvoulist A4
493331 Záznamy o práci v nepovinném předmětu, zájmovém útvaru (vložka), dvoulist A4
492431 Dotazník pro rodiče žáků 1. tříd, list A4
492150 Rozvrh hodin – 1. stupeň, dvoulist A4
492340 Rozvrh hodin – 2. stupeň, dvoulist A4
492142 Rozvrh hodin podle tříd, list A3
493500-IP Omluvný list, formát A4 přeloženo na A5, tisk na kartón 170g
IP-35 Inventární deník, sešit A5, 64 stran
011708 Podací deník – A4, 100 stran