ŠKOLNÍ SEŠITY / PRACOVNÍ SEŠITY

Zpracujeme jakékoliv sešity včetně specifických individuálních úprav pouze pro určité ročníky nebo předměty.

Vše vyrábíme „na zakázku“ a „na míru“ potřeb školy a pedagogů, proto jsou v rámci jednotlivých typů sešitů možné jakékoliv individuální úpravy.

Ceny takto připravených sešitů jsou velmi obdobné (jen nepatrně vyšší), jako sešitů běžných s tím, že na obálce vždy pro snadnější přehlednost a orientaci můžeme uvést předmět a ročník pro který je daný „pracovní sešit“ určen. Vždy je potřeba pouze uvést z jakého typu sešitů se vychází a dodat požadované úpravy.

Způsob financování těchto individuálních sešitů může být stejný jako u standardních (hradí žáci/rodiče škole, ta na základě faktury hradí nám), nebo také tyto mnohým školám hradí např. sdružení rodičů a další partneři školy.

Co vše je možno upravit / připravit: individuální obálka, okraje sešitů (z jedné strany - z obou stran - žádné), různě široké řádky, individuální střídání stran (např.: liché strany linky 8 mm, sudé strany zcela prázdné, nebo 1/2 strany linky 10 mm a zbytek strany prázdný, nebo prvních pět stran notová osnova, zbytek sešitu linky 8 mm, atd...).

Připravíme cokoliv, co se připravit a vyrábět dá... záleží výhradně na Vašich požadavcích.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Katalog ke stažení zde
Čtenářský deník A4
Hudební výchova A4
Notový sešit A5
Pracovní sešit A5
Slovíčka A5