K ZÁPISŮM DO 1. TŘÍD - OMALOVÁNKY, BROŽURY, INFORMAČNÍ LETÁKY, PLAKÁTY

OMALOVÁNKY k zápisům do prvních tříd.

Jedná se o jednoduchou brožurku s obrázky a originální titulní stranou s fotografií školy. Smyslem omalovánky je nejen zabavit dítě při případných prodlevách v rámci zápisu,

ale také, aby si ze zápisu odneslo "něco", čím by se mohlo "pochlubit" příslušností ke své nové škole.

Vše vytištěno na kartonu (140 nebo 120g) a opatřeno šitou vazbou V1. Na závěr OMALOVÁNKY je možno namísto posledního obrázku zařadit ALTERNATIVNÍ STRANU s informacemi pro rodiče. Tuto stranu je možno upravit (doplnit) dle vlastních potřeb.
Informace o cenách či možnosti barevné titulní strany je obsažena v objednávce. Níže naleznete druhy OMALOVÁNEK.

Ukázky ke stažení:

Alternativní strana na závěr

Informační brožura pro rodiče k zápisům do prvních tříd.

Jedná se o jednoduchou osmistránkovou brožurku s obrázky, informacemi a originální zadní stranou s fotografiemi Vaší školy. Vše vytištěno plnobarevným tiskem na křídovém papíře (170g) a opatřeno šitou vazbou V1. V případě zájmu můžeme vyrobit i jakoukoliv obdobnou brožurku (Bulletin pro rodiče budoucích prvňáků). Informace o ceně je obsažena v objednávce, kterou v případě zájmu postačí vyplnit a zaslat e-mailem.

Ukázka:

Maminko a tatínku

Informačně-propagační letáky k zápisům do prvních tříd a plakáty.

Jedná se o skládaný leták formátu A4 a A3 s informacemi o škole, nabídkách a aktivitách. Vše vytištěno plnobarevným tiskem na křídovém papíře (135g nebo 150g) a poskládáno.
Informace o ceně je obsažena v objednávce, kterou v případě zájmu postačí vyplnit a zaslat.

Ukázky:

Leták A4 (1) Leták A4 (2) Plakát A3 (1) Plakát A3 (2)

Aktuální ceník viz. objednavkový formulář.