Kalendáře pro školy

Nabízíme výrobu školních kalendářů za speciální ceny a výrobní podmínky.

Pro školy máme připraveny také SPECIÁLNÍ CENY.

Na základě požadavků mnoha škol, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, nabízíme možnost vyrobit Vám kalendáře nejprve v „základní sérii“ (počet je uveden vždy u každého typu kalendária). Tuto má poté škola možnost prezentovat např. rodičům, kterí si na základě prohlédnutí již vyrobeného kalendáře mohou tento objednat (Vašim prostřednictvím).

Další možností využití kalendářů je jejich výroba v rámci tzv. „povinné publicity“ v případě realizace projektů a čerpání dotací z fondů EU, ESF, ROP, MŠMT a podobně. Většinou logolinků disponujeme a známe také podmínky použití (design manuály).

Cena za případný dotisk jakéhokoliv množství kalendářů je stejná jako cena „základní série“. (Doporučujeme, v případě zájmu o kalendář tento připravit a zadat s dostatečným předstihem a rodičům je nabídnout např. při třídních schůzkách, nebo jakékoliv jiné hromadné akci - setkání s rodiči, vánoční jarmark, atd...)

Podrobné informace naleznete v prospektu níže, který si můžete stáhnout.

Typy kalendářů ke stažení (.pdf) - všechny typy