Poskytujeme náhradní plnění

Náhradní plnění poskytujeme od 1.1.2014 a je možné je využít na veškeré námi nabízené služby a tiskoviny.

Náhradní plnění nezprostředkováváme! Jsme zaměstnavateli OZP.

Zakázky, které mají být realizovány prostřednictvím NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, musejí být domluveny předem. Zpětně nelze poskytovat!!!
Na zakázky, které nepřesáhnou částky 1.500,- Kč včetně DPH, nebude NP poskytováno.
Na zakázky, které přesáhnou částku 1.500,- Kč včetně DPH bude NP poskytnuto a NOVĚ bez jakýchkoliv příplatků a poplatků.

Pro více informací kontaktujte p. Marcelu Palonci

telefon: +420 734 309 067

E-mail: marcela.palonci@tiskovyservis.eu

Kontaktní údaje:

MG PRESS CZ s.r.o.

Opletalova 608/2, 736 01 Havířov-Šumbark

IČ: 01768794 DIČ: CZ01768794

Naše společnost je uvedena také v oficiálním katalogu zaměstnavatelů OZP, který vede Úřad práce ČR.


Pro rok 2019 máme k dispozici volné prostředky ve výši 2 727 816 Kč.

Aktuální limit 2 609 311,41 Kč k 1.3.2019.


Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

Dne 1. 10. 2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Změny se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního plnění, tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo od osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením. Novela stanoví, že dodavatel může náhradní plnění dodat odběrateli pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje uvedené níže do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Od 1. 10. 2017 bude odběratel informován o zaevidování náhradního plnění automaticky generovaným e-mailem, který sdělil dodavateli.

V praxi to znamená, že nebudeme již rozesílat čestná prohlášení, ale každou fakturu s NP budeme nahrávat do systému MPSV a odtud vám bude po úhradě faktury (nejpozději do 30 pracovních dnů) odeslán e-mail, který budete muset potvrdit. Tento krok již bude nevratný.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.