in-PRESScz | žákovské knížky | reklamní agentura | grafické studio

Site menu:

TOPlist

Facebook

Aktuality

Náhradní plnění MG PRESS CZ je v pořádku
14.2.2016

V uplynulých dnech proběhla v naší společnosti kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, oblastního inspektorátu v Ostravě zaměřená především na NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, jeho správnost, odpovídající limity a správnost evidence. Na základě protokolu, který jsme obdrželi (č.j.: 215/10.71/16-2) je NÁHRADNÍ PLNĚNÍ poskytované naší společností MG PRESS CZ s.r.o. bez zjištěných nedostatků.

Nová e-mailová adresa pro KALKULACE
9.2.2016

V souvislosti s novými (aktualizovanými) ceníky jsme zavedli také novou e-mailovou adresu pro zasílání požadavků na individuální kalkulace. Adresa je: kalkulace@tiskovyservis.eu

Tuto adresu však využívejte pouze pro množství tisku vyšší, než jsou uvedena v cenících a především pro zakázky kombinované, sestávající se z více dílčích úkonů. Například: brožury, prospekty, publikace, knihy a další obdobné tiskoviny, kde bývají použity různé druhy papírů a vazeb, případně další zpracování.

AKTUALIZOVALI JSME CENÍKY
9.2.2016

Od 9. 2. 2016 jsou v platnosti nové ceníky.

Vzhledem k nedávnému zvýšení cen papíru a také dalších vstupů jsme po takřka dvou letech zaktualizovali naše ceníky tisku a dalších služeb. Zvýšení cen není nikterak výrazné a u vyšších nákladů budeme nově zpracovávat individuální kalkulace.

Nově jsou také všechny ceny uváděny jen včetně DPH. K tomuto jsme přistoupili z praktických důvodů, protože většina našich zákazníků jsou organizace, instituce nebo občané, kteří nejsou plátci DPH a dvojí ceny byly pro mnohé matoucí. Pro podnikatele a firmy - plátce DPH - je vždy správné rozlišení (bez DPH, DPH a celková cena) součástí daňového dokladu.

PF 2016
21.12.2015